Hem » Matteus 28

Matteus 28

I Matteus 28 får vi tröst från det oundvikliga, som vi helst hade sluppit. Många har frågat sig varför Jesus var tvungen att dö. Till och med Jesus själv har ångest över det. Endast Gud vet svaret på detta. Jesus uppstår ur graven och visar sig först för två kvinnor. Maria Magdalena och den Maria som var mor till Josef och Jakob. Dessa två kvinnor var de första att bekänna att Jesus uppstod från graven. De var de första sanna kristna.

Kapitel 28

Prästerna mutar de Romerska vakterna att ljuga om vad som hänt. Vakterna tar emot stora summor pengar, men sanningen läcker ut till sist.
Prästerna mutar de Romerska vakterna att ljuga om vad som hänt. Vakterna tar emot stora summor pengar, men sanningen läcker ut till sist.

Jesus uppstår ur graven

Matteus 28 vers 1 – 10 | Matt 28:1-10

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven.

Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.

Men ängeln sade till kvinnorna:

– Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.

De skyndade då genast i väg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.

Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sade Jesus till dem:

– Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig.

Vaktstyrkans rapport

Matteus 28 vers 1 – 10 | Matt 28:1-10

Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sade:

– Säg så här: Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er.

De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än i dag.

Jesu missionsbefallning

Matteus 28 vers 1 – 10 | Matt 28:1-10

De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:

– Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Föregående kapitel:
Matteus 27

Nästa kapitel:
Lukas 1

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar