Hem » Matteus 19

Matteus 19

Jesus lämnar Galileen och korsar floden Jordan, för att komma till Judeen. Många människor följer honom, och många sjuka blir botade. Han undervisar om äktenskapet och att det är välsignat av Gud. Men, det är inte alla som passar för ett äktenskap. Jesus får frågan hur man ska leva för att få evigt liv. Han svarar först att man ska följa buden. Han nämner sju av Moses 10 budord.

Kapitel 19

I Matteus 19 undrar en rik man vad han ska göra för att få evigt liv. Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen, svarar Jesus honom.
I Matteus 19 undrar en rik man vad han ska göra för att få evigt liv. Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen, svarar Jesus honom.

Jesus undervisar om äktenskapet

Matteus 19 vers 1 – 12 | Matt 19:1-12

När Jesus hade avslutat detta tal, lämnade han Galileen och gick på andra sidan Jordan till Judeens område. Mycket folk följde honom, och han botade dem där.

Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade:

– Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?

Han svarade:

– Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.

De frågade honom:

– Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?

Han svarade:

– Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.

Hans lärjungar sade till honom:

– Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig.

Han svarade dem:

– Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan: Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig.

Jesus och barnen

Matteus 19 vers 13 – 15 | Matt 19:13-15

Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sade Jesus:

– Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de.

Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.

Jesus och den rike unge mannen

Matteus 19 vers 16 – 30 | Matt 19:16-30

En man kom fram till Jesus och frågade:

– Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?

Jesus sade till honom:

– Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet, så håll buden.

Han frågade honom:

– Vilka?

Jesus svarade:

  • Du ska inte mörda.
  • Du ska inte begå äktenskapsbrott.
  • Du ska inte stjäla.
  • Du ska inte vittna falskt.
  • Hedra din far och mor.
  • Och du ska älska din nästa som dig själv.

Då sade den unge mannen till Jesus:

– Allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar?

Jesus svarade:

– Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.

När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket.

Jesus sade till sina lärjungar:

– Jag säger er sanningen: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.

När lärjungarna hörde det, blev de djupt bestörta och sade:

– Vem kan då bli frälst?

Jesus såg på dem och sade:

– För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt.

Då tog Petrus till orda:

– Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få?

Jesus sade till dem:

– Jag säger er sanningen: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv.

– Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.

Föregående kapitel:
Matteus 18

Nästa kapitel:
Matteus 20

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar