Hem » Matteus 5

Matteus 5

Bergspredikan är ett tal som Jesus håller inför tusentals åhörare. Han predikar att lärjungarna är jordens salt och världens ljus. Det handlar om etik, lag (myndigheternas lagar, Torah och Moseböckerna), men också om kärlek och äktenskapsbrott.

Kapitel 5

Jesus bergpredikan i Matteus 5. Tusentals människor samlas för att höra Guds ord.
Jesus bergpredikan i Matteus 5. Tusentals människor samlas för att höra Guds ord.

JESU BERGSPREDIKAN (Kap 5-7)

Saligprisningarna

Matteus 5 vers 1 – 12 | Matt 5:1-12

När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem:

Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket.
Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.
Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet,
för de ska bli mättade.
Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet.
Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.
Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.
Saliga är de som blir förföljda, för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull.
Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen.
På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Jordens salt och världens ljus

Matteus 5 vers 13 – 16 | Matt 5:13-16

– Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna.

– Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Jesus och lagen

Matteus 5 vers 17 – 20 | Matt 5:17-20

– Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen:

– Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket.

– Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er:

– Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.

Mord och vrede

Matteus 5 vers 21 – 26 | Matt 5:21-26

– Ni har hört att det är sagt till fäderna:

– Du ska inte mörda, och Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er:

– Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot’ till sin broder är skyldig inför Rådet, och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.

– Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva.

– Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren, och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen: Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret.

Äktenskapsbrott

Matteus 5 vers 27 – 32 | Matt 5:27-32

Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er:

– Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.

Det är sagt:

– Den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev.

Jag säger er:

– Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Ja och nej

Matteus 5 vers 33 – 37 | Matt 5:33-37

Ni har också hört att det är sagt till fäderna:

– Du ska inte svära falskt, och: Du ska hålla din ed inför Herren.

Jag säger er:

– Ni ska inte svära alls – varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den store Kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde.

Kärlek och inte hämnd

Matteus 5 vers 38 – 48 | Matt 5:38-48

Ni har hört att det är sagt:

– Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.

Ni har hört att det är sagt:

– Du ska älska din nästa och hata din fiende.

Jag säger er:

– Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig.

Föregående kapitel:
Matteus 4

Nästa kapitel:
Matteus 6

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar