Hem » Nya Testamentet

Nya Testamentet

Nya Testamentet, förkortas NT, är en samling skrifter som utgör andra delen av den kristna Bibeln. Nya testamentet handlar om Jesu liv och de kristna den närmaste tiden efter hans död och återuppståndelse. NT innehåller fyra evangelier, Apostlagärningarna, tjugoen brev (även kallade epistlar), och Uppenbarelseboken.

Nya Testamentet.
Nya Testamentet.

Vår online-Bibel bygger helt och hållet på Folkbibeln. Vi ändrar ingenting i texterna. Vi tar bort versnummer och ändrar formateringen för att ge en mer modern läsupplevelse.

Efterhand som arbetet fortskrider så kommer vi att låsa upp nya länkar till de olika böckerna.

Evangelierna

Matteusevangeliet | Markusevangeliet | Lukasevangeliet | Johannesevangeliet

Apostlarna

Apostlagärningarna

Breven

Romarbrevet | Första korinthierbrevet
Andra korinthierbrevet | Galaterbrevet | Efesierbrevet | Filipperbrevet | Kolosserbrevet
Första thessalonikerbrevet | Andra thessalonikerbrevet | Första Timotheosbrevet | Andra Timotheosbrevet | Titusbrevet | Filemonbrevet | Hebreerbrevet | Jakobsbrevet | Judasbrevet | Första Petrusbrevet | Andra Petrusbrevet | Första Johannesbrevet | Andra Johannesbrevet | Tredje Johannesbrevet

Uppenbarelsen

Uppenbarelseboken

Dela gärna detta inlägg: